Trebam informaciju

Upis u osnovnu školu

First day of school - a First Grader!Kada traju upisi i tko može pristupiti

Prema važećim Zakonima i propisima, u prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja u tekućoj godini, do 1. travnja napune 6 godina. Iznimno, ako roditelj ili staratelj želi upisati mlađe dijete (dakle ono koje navršava 6 godina nakon 1. travnja, ali ne kasnije od 31. kolovoza), može podnijeti zahtjev tijelu županijske državne uprave da se dijete uvrsti na popis kako bi moglo pristupiti pregledu.

Roditelj ili skrbnik obvezan je od 1. veljače prijaviti dijete nadležnom liječniku škole kako bi dobio upute i točan nadnevak pregleda.

U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan do 30. svibnja 2013. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te će ono utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

Prvi korak – zdravstveni pregled

Kao prvi korak, nužno je obaviti zdravstveni pregled, tzv. postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. Na temelju nalaza tog pregleda, upis se eventualno može odgoditi, odnosno, dijete se može uputiti na školovanje u odgovarajuću ustanovu, ukoliko se to pokaže potrebnim.

Pregled se obavlja kod nadležnog liječnika školske medicine, a njihov popis pogledajte ovdje.

Psihofizičko stanje djeteta utvrđuje komisija koju čine: liječnik, psiholog ili pedagog, defektolog i učitelj u vremenu od 1. travnja do 30. lipnja. Pregledu obvezno prisustvuje roditelj ili staratelj djeteta, odnosno osoba koja se brine za dijete.

Na pregled je potrebno ponijeti medicinsku dokumentaciju o eventualnim oboljenima, potvrdu stomatologa i Iskaznicu imunizacije. (knjižica u kojoj je zabilježeno koja cjepiva je dijete do tada primilo, a koja izgleda ovako)

 

Spomenuti pregled uključuje:

– kontrolu vida i sluha

– mjerenje tjelesne visine i težine

– detaljan klinički pregled (uključuje i pregled vanjskog spolovila)

– ocjena razvoja govora

– procjena razvoja grafomotorike, percepcije i psihičkog razvoja, kao i socijalne zrelosti djeteta

– primjena testova za otkrivanje težih senzomotornih deficita (pretraga hemoglobina i urina).

School FashionPo završetku spomenutog pregleda, Komisija donosi Mišljenje  o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta, koje je potrebno priožiti ostalim dokumentima prilikom upisa.

Raspored pregleda djece objavljuje se na oglasnoj ploči Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, oglasnim pločama svih područnih ureda gradske uprave, pri Službi za školsku i sveučilišnu medicinu, osnovnim školama i predškolskim ustanovama.

 


Za djecu za koju se u navedenom vremenu ne može donijeti konačna odluka, obvezan je ponovni pregled tijekom kolovoza. Ako postoje razlozi za odgodu upisa, utvrđeni Pravilnikom, privremeno, a najduže za jednu školsku godinu dijete se oslobađa od pohađanja osnovne škole. Tijelo županijske državne uprave donosi rješenje o oslobađanju djeteta od obveze pohađanja osnovne škole na temelju prijedloga komisije. Ta djeca slijedeće godine ponovno pristupaju komisijskom pregledu. Ako kod djeteta postoje takve psihofizičke teškoće zbog kojih više od godinu dana ne može biti uključeno u redovnu nastavu komisija pokreće postupak za utvrđivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja i o tome obavještava tijelo županijske državne uprave. Radi utvrđivanja psihofizičkog stanja takve djece komisija upućuje dijete na specijalističke preglede u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju roditelj ili staratelj dostavlja komisiji najkasnije do 15. srpnja.

Warning Sign "Children" in Prague, Czech Republic

Gdje se obavlja upis

Upis se obavlja u osnovnoj školi prema mjestu prebivališta ili prijavljenog boravišta djeteta.

Dokumenti koji su potrebni za upis

  • Mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta prije upisa u I. razred
  • Rješenje kojim se odobrava prijevremeni upis (to je potrebno samo za djecu rođenu od 01. travnja do 31. kolovoza)
  • djetetov Rodni list
  • Potvrda o djetetovu OIB-u i JMBG-u
  • Potvrda o prebivalištu za cijelu obitelj

Napomena: pojedine škole zahtijevaju različitu dokumentaciju, pa je dobro telefonski ih kontaktirati prije odlaska na upis, kako biste bili sigurni da imate sve potrebne dokumente. 

 

photo by:


thomas pix

Tagged , , ,

Podijeli na društvenim mrežama

Related Posts